Perfil do usuário

Allyson Tusing

Resumo da Biografia

Coteccons bắt tay IFF Holdings triển khai phát triển dự án Hyatt Regency Hồ Tràm Ho Tram Resort & Spa Ngày 23-1-2021, IFF Holdings chính thức khai trương văn phòng trải nghiệm dự án Hyatt Regency Hồ Tràm Ho Tram Residences ở khu vực Thảo Điền, quận 2. Đội ngũ dự án đã tập trung đẩy nhanh tiến độ trong số nay gian khá ngắn nhằm cho nên mắt văn phòng hưởng thụ nhằm đáp đến thụ chú trọng và hứa hẹn hứa hẹn của Khách hàng. Đây sẽ là chỗ tới đơn giản để gắn kết Với Quý khách và là điểm IFF Holdings trông muốn truyền đạt cũng như chia sẻ định hướng xây cho Những dự án của công ty. Hyatt Regency Hồ Tràm Ho Tram có quy mô hơn 9 ha bao gồm 63 căn biệt thự biển định đáng Hyatt Regency Hồ Tràm Ho Tram Residences và khối khách sạn Đối với trên 250 phòng cùng mạng lưới tiện ích chuẩn mực năm sao. Đây là Sản phẩm Branded Residences - khu biệt thự biển đem danh tiếng Hyatt Regency Hồ Tràm Trước hết tại khu miền Nam và là dự án chứa đựng nhiều tiện nghi đặc sắc nhất tại khu vực Hồ Tràm, tạo thể

Hyatt Regency Hồ Tràm Ho Tram VNREP