Perfil do usuário

Donovan Krieger

Resumo da Biografia

Opowieść o niedoskonałościach. Pomimo wad, które staramy się ukryć, idealizując wspomnienia, jesteśmy prawdziwe więzi z bliskimi. Błędy przeszłości prześladują nas pełne życie. Chwila jest iluzją. Przemijanie jest utrapieniem, które stanowiło trudne, gdy nie nadzieja, że potrafiło stanowić tak.

Strona z Filmami