Perfil do usuário

Arrieta Lando

Resumo da Biografia

SaleReal cập nhật thông tin về Waterfront City SaleReal, phân tích ưu nhược điểm của dự án. Kèm theo đó là cập nhật thởi gian triển khai của Spring Waterfront City Đồng Nai. Đầu năm 2019, chủ đầu tư Nam Long chính thức mua lại 70% công ty Portsville Pte. Ltd thuộc công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai - Đơn vị sở hữu dự án Waterfront City Đồng Nai. Qua đó, chủ đầu tư Nam Long sẽ triển khai 170ha thuộc dự án này. Trước đó, dự án Spring Waterfront City thuộc một phần dự án rộng 367ha do Keppel Land, DonaCorp và Công ty An Phú Long liên doanh đầu tư. Nhưng sau nhiều năm chưa triển khai, dự án được chia tài sản giữa các cổ đông. Keppel Land sở hữu dự án 100% nhưng quy mô dự án chỉ còn 170ha. Sau đó, Nam Long đã mua lại dự án từ Keppel Land. Spring Waterfront City Nam Long - Thông tin & đánh giá 2020 | SaleReal Công ty TNHH Dịch Vụ BĐS SaleReal Website: https://salereal.com.vn/ Địa

Spring Waterfront City